Programa

Tutoria Electrònica: gabriel.alomar@uib.es

Geografia del Paisatge és una assignatura obligatòria (21127) de quart curs del Grau de Geografia. El seu objectiu és mostrar a l’alumne, sobretot, la concepció historicista i humanística del paisatge, a la que cal sumar una més moderna concepció 'científica'. Per a fer-ho, dedicam bona part de l'assignatura a fer 'teoria del paisatge', i a fer-la aproximant-nos a les relacions entre el paisatge i certes disciplines d'interès: Paisatge i Estètica (Filosofia), Paisatge i Art (Història de l'Art), Paisatge i Lingüística (Filologia), Paisatge i Arquitectura, Paisatge i Ecologia i, finalment, Paisatge i Geografia. També es fa especial esment al paisatge com a objecte d’anàlisi de la fragilitat i l’impacte visual mitjançant tècniques de cartografia digital. Per això, l’assignatura té també una component pràctica destinada a conèixer les tècniques d'elaboració de cartografia del paisatge i les tècniques d'anàlisi a partir de les denominades 'mètriques del paisatge'. Per últim, l’assignatura és una invitació a la interpretació crítica de l’entorn, per la qual cosa es mostren les nocions més actuals de paisatge cultural i la seva dimensió patrimonial, tot convidant també a una observació crítica dels 'paisatges de la posmodernitat', i de la ciutat com a camp d'experimentació paisatgística.