Avisos #

Sortida de camp: Es farà el pròxim dia 30 de novembre de 2013 (dissabte), entre les 10.00 i les 14.00 hores, i tindrà com a lloc de visita els envoltants del nucli de Sant Jordi i la plana de Palma (sector de Llevant). La sortida duu per títol 'Paisatge del vent al pla de Palma', i ha estat preparada i serà dirigida per G. Alomar. A Campus Extens es pot trobar i descarregar un PDF amb una introducció al lloc d'estudi i els principals elements d'explicació que s'hi desenvoluparan en detall durant el recorregut.

El dilluns 4 de juny de 2013, el geògraf i professor de la Universidad de Granada, Dr. Gómez Zotano, impartirà a classe un seminari i conferència sobre el marc conceptual i metodològic dels paisatges espanyols, i l'aplicació a tres escales de treball. La conferència tractarà també el Conveni Europeu del Paisatge.

El pròxim dia  7 de maig de 2013, a les 19:00 h., comença la primera sessió pràctica de Cartografia del Paisatge. Aquesta i les següents sessions es faran a l'aula d'informàtica num. 7 del Beatriu de Pinós. 

El dia 20 es farà la darrera sessió teòrica de l'assignatura (temes 6 i 7) i de preparació a l'examen, més l'elecció de dues dates possibles (la data oficial de l'examen és el 8 de juny).
El dia següent, dissabte 21 a les 20:00 h., es projectarà a Manacor el documental Manufactured Landscapes (paisatges transformats), i que anirà precedit d'una conferència de l'arquitecta mallorquina Catalina Salvà sobre aquesta mateixa temàtica, i específicament sobre les pedreres de marès. 

Dijous 12 de maig de 2011, en el marc del cicle de Cinema i Paisatge del Col·legi de Geògrafs, es projectarà a Manacor (Sala Sacma, 20:00 h.) el documental Rios y Mareas, que presentarà el professor Antoni Martínez-Taberner.

Divendres 6, 13 i 27 de maig, a les 17:30 h, tres classes pràctiques de Cartografia del Paisatge amb el software ArcGIS. Lloc: Aula de formació del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (edifici científico-tècnic).
(és imprescindible l'assistència a la primera sessió (dia 6) si es volen completar les tres sessions).
El dia 20 es farà a l'aulari (els barracons) la darrera sessió teòrica (temes 6 i 7) i preparació a l'examen (dia 8 de juny).

Cicle de Cinema i Paisatge. L'observació cinematogràfica del paisatge i de l'espai geogràfic (Manacor, del 5 al 26 de maig de 2011).