Articles per llegir

Paisatge i identitat territorial en un context de globalització (Joan Nogué)

Una visió de la geografia (Yi-Fu Tuan, 1992): Treballs de Geografia, 44. Departament de Ciències de la Terra, UIB. Traducció de Climent Picornell i Miquel Carrió.

L’observation photographique au service des politiques du paysage (2009):

Redescobrint George P. Marsh i l'aportació de Man and Nature a la geografia ambiental (Xavier Martí i Domènec Aran).

Una arqueología de los paisajes: perspectivas y tendencias (Kurt F. Anschuetz, Richard H. Wilshusen and Cherie L. Scheick).

La formación histórica de los paisajes agrarios mediterráneos: una aproximación coevolutiva (Enric Tello).

Significado cultural del paisaje (Eduardo Martínez de Pisón, 2005). Publicaciones del Centro Universitario Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB). III Seminari Internacional sobre Paisatge “Paisatges incògnits, territoris ocults: les geografies de la invisibilitat”..